Wäsby

Till dig som försökt kontakta Wäsby Optik AB,
Efter nästan 39 år i optikenstjänst försattes Wäsby Optik i konkurs den 19
februari 2024.

Efter några år av minskad kundtillströmning på grund av Covid, inflation,
ränteökningar, krig och elände så gick det inte länge att fortsätta
verksamheten utan att försaka den passion och kvalitet som Wäsby Optik
varit känd för.

Det är med stor sorg vi vill tacka alla kunder för dessa år. Det har varit
vår ära att få hjälpa er med att hitta de snyggaste bågarna, de bästa
glasen och de skönaste linserna.

Med vänliga hälsningar
Personalen på Wäsby Optik