AMD

AMD

Åldersrelaterade förändringar på gulafläcken; AMD (Age-related Macular Degeneration) är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos människor över 60 år i västvärlden.

Gulafläcken är den centrala delen av näthinnan och den del av ögat som möjliggör urskiljning av fina detaljer. När förändringar på gulafläcken uppstår uppfattas det som en störande fläck mitt i synfältet, precis där man vill titta, medan sidoseendet fungerar bra. Ju större förändringarna på gulafläcken, desto svårare blir uppgifter som att läsa och känna igen ansiktsdrag. Raka linjer kan uppfattas som krokiga. AMD påverkar bara den centrala delen av synen och sjukdomen ger därför aldrig blindhet.

Det finns två former av AMD, torr AMD och våt AMD. Torr AMD är den vanligaste formen och beror på att små avfallsprodukter samlas i gula fläcken och sedan påverkar syncellerna. Synen försämras långsamt under flera år och sämre närseende och ”blinda fläckar” är vanliga symtom.

Våt AMD beror på att nya, tunna blodkärl bildas under näthinnan. Dessa kärl är sköra och kan läcka vätska och blod under näthinnan. Våt AMD kan uppstå väldigt plötsligt och en varningssignal är att man uppfattar raka linjer som krokiga. Om du upplever en plötsligt försämrad central syn eller krokseende är det viktigt att uppsöka optiker eller ögonläkare direkt, då det idag går att behandla.

Den största riskfaktorn för båda typerna är ålder. Andra riskfaktorer är ärftlighet och rökning.

Våt AMD kan behandlas med injektioner om man kommer till ögonläkare i tid. I dagsläget finns ingen behandling av Torr AMD, däremot är det bevisat att man minskar risken för försämring genom att ta kosttillskott. Medicinska studier har påvisat att en diet rik på antioxidanter från bär och grönsaker kan reducera risken för ytterligare förändringar i gulafläcken.