Diabetes

Diabetes

Det är extra viktigt för diabetiker att regelbundet genomgå en synundersökning. Diabetes är en sjukdom som påverkar blodkärlen i hela kroppen. I näthinnan finns små blodkärl som är särskilt känsliga för högt blodsocker.

Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna blir skadade. På ögonbotten syns en ökande förekomst av nykärlbildning, utsöndringar och mindre blödningar, ofta i den yttre delen av näthinna. Detta ger till en början inga symtom och det är därför viktigt med regelbunden ögonbottenfotografering. Då kan förändringar i näthinnan upptäckas i tid och behandlas innan de har orsakat några skador på synen.

Det är först om gula fläcken påverkas eller om en större blödning uppstår i ögat som du får symtom. Dessa förändringar upplevas som en suddighet eller mörk fläck i den centrala synen.

Om det uppkommer en skugga i yttre delen av synfältet, ofta tillsammans med ljusblixtar, är det viktigt att uppsöka ögonläkare akut, för att utesluta näthinneavlossning. Diabetiker har en något ökad risk för näthinneavlossning och förändringar i gulafläcken.