Floaters

Floaters

Glaskroppsgrumlingar (även så kallade floaters eller mouches volantes) är ett vanligt förekommande fenomen och beror i de flesta fall på naturliga förändringar i ögats glaskropp. De beskrivs ofta som flugor eller maskar som flyter i synfältet och är helt ofarliga.

Glaskroppsavlossning är ett åldersrelaterat fenomen och upplevs ofta som större flugor eller svarta prickar i synfältet samt en del blixtar. Även om det är ofarligt kan det vara mycket störande. Grumlingarna brukar bli mindre störande med tiden. Vid ihållande ljusblixtrar bör man ta kontakt med ögonsjukvården för rådgivning.

Om det även uppkommer en skuggning i en del av synfältet och mycket ljusblixtar är det viktigt att uppsöka ögonläkare akut, detta för att utesluta näthinneavlossning, som är ett mycket allvarligt tillstånd där näthinnan faller ihop.