Grå starr

Grå starr

Gråstarr blir vanligare ju äldre vi blir, men kan uppkomma i alla åldrar. Gråstarr innebär att delar av ögats lins blir grumliga, vilket kan liknas vid att titta genom ett smutsigt fönster.

Det finns många olika typer av gråstarr och alla har inte lika tydliga symtom. I början kan grumlingen i linsen finnas utan att skapa problem. Eftersom gråstarr oftast utvecklas långsamt och över många år, märker de flesta inte den gradvisa försämringen av synen förrän den börjar göra det svårare att utföra vanliga aktiviteter eller tills den upptäcks av en optiker.

Vanliga symtom är dimsyn, svårighet att se i mörker, svagare färgseende, problem med bländning när man tittar på starkt ljus eller upplevas som en ”skugga” bakom saker man tittar på. I början av sjukdomsförloppet kan nya glasögon avhjälpa. När gråstarren påverkar synen ytterligare remitterar vi till ögonläkare.

Gråstarr behandlas med en operation där den egna linsen byts ut mot en ny klar lins  . Operationen utförs oftast under lokalbedövning och tar ungefär 15 minuter. Synen förbättras för de flesta patienter inom några dagar. Efter operationen används ögondroppar för att påskynda läkningen och förhindra inflammation.

Det bästa sättet att behålla en god syn är att skydda ögonen från UV-ljus med solglasögon, undvika rökning och att gå på regelbundna synundersökningar.

Boka en synundersökning hos oss, vi gör då en grundlig undersökning av dina ögon. Vid behov remitteras du vidare till ögonläkare för vård. Om du remitteras till operation av gråstarr görs även efterkontrollen hos oss.

När linserna i ögonen blivit utbytta passar oftast inte dina gamla glasögon. I de flesta fall behöver du glasögon som komplement till de inopererade linserna. Vi rekommenderar att du provar ut nya glasögon ca 6-8 veckor efter operationen.