Grön starr

Grön starr

Glaukom eller grönstarr som det tidigare kallades på svenska är en sjukdom som skadar synnerven och som leder till att synfältet minskar. För att glaukom ska kunna uteslutas måste både bedömning av synnerven och synfältsundersökning utföras. Ögats tryck är en indikation på att något kan vara fel, men det är viktigt att tänka på att man kan ha glaukom med ett normalt ögontryck och man kan även ha ett förhöjt ögontryck utan att ha glaukom. Att endast mäta ögats tryck är alltså inte ett säkert sätt för att konstatera om glaukom finns.

Det finns olika typer av glaukom vissa är släktbundna, finns det hos släktningar, framför allt på både mammas och pappas sida ska regelbundna undersökningar ske. Det bästa är att börja med dessa redan i yngre år, då finns ett utgångsläge att bedöma ifrån.

Vid grön starr minskar synfältet, men täcks ofta av andra ögat. Eftersom att ögonens synfält täcker varandra kan det ske stora förändringar med skador på synnerven innan man själv uppmärksammar det.

Det finns även akutglaukom som kommer plötsligt och ger både, extrem värk i ögat, yrsel illamående och ofta huvudvärk. Oftast drabbas ett öga.