Keratokonus

Keratokonus

Keratokonus är en degenerativ ögonsjukdom där hornhinnan gradvis förtunnas och får formen av en rundad kon. Orsaken är en försvagning av de stödjande kollagenfibrerna i hornhinnan. Allteftersom hornhinnan blir tunnare och buktar fram försämras synen. En normal hornhinna är jämnt formad, vilket gör att ljuset bryts symmetriskt. Vid keratokonus utvecklas en oregelbunden astigmatism (brytningsfel) och synen blir ofta gradvis sämre.

Symptomen är kraftig försämring av synen med dubbelseende, suddig syn och ljuskänslighet. Oftast börjar utvecklingen av sjukdomen i tonåren och förvärras fram till 40-årsåldern. Utvecklingen kan variera mycket. Vissa patienter är stabila med nästan ingen försämring under lång tid medan andra har en snabb utveckling. Observationer tyder på att sjukdomen till viss del är ärftlig. Det är mycket viktigt att keratokonus upptäcks tidigt, då man numera kan behandla med crosslink, en metod som stabiliserar hornhinnan och stannar upp sjukdomsutvecklingen.

De flesta kan få synen korrigerad med hjälp av glasögon i början av sjukdomsförloppet. I många fall ökar astigmatismen kraftigt och då behövs stabila kontaktlinser för att uppnå bästa möjliga synskärpa. Blir hornhinnan alltför tunn på grund av keratokonus kan hornhinnetransplantation vara nödvändig. Detta är mycket ovanligt efter att man började med crosslinkbehandlingen. Om våra optiker misstänker keatokonus remitterar de alltid till ögonläkare.