Samsyn

Samsyn

Ögontrötthet, fokuseringsproblem och dubbelseende kan drabba både barn, ungdomar och äldre. För att avhjälpa dessa problem har vi möjlighet att utföra en utökad synundersökning. Vi undersöker bland annat ögonens förmåga att ställa om blicken på olika avstånd. Vid dubbelseende eller konvergensproblem kan prismaslipning i glasen avlasta besvären. I vissa fall kan synträning vara ett alternativ.

Finns skelning som misstänks bero på sjukdom remitterar vi alltid till ortoptist för en grundlig anamnes och synhälsoundersökning.

Våra erfarna optiker finns tillgängliga för att svara på frågor och vägleda till rätt behandling.