Tåranalys & torra ögon

Tåranalys & torra ögon

De flesta personerna i Sverige över 30 lider idag av torra eller rinnande ögon. Problemen uppkommer pga minskad tårproduktion eller att tårvätskans sammansättning har blivit störd. Datorarbete, ålder, klimat, sjukdomar och läkemedel är några av de faktorer som kan påverka tårvätskan.

På Backmans använder vi oss av olika metoder för att bedöma tårvätskans kvalité och ögats status. Efter undersökningen rekommenderar vi dig de olika lösningar ur vårt sortiment som kan hjälpa till att lindra besvären.

En tåranalys görs som ett komplement till en synundersökning, då alla delar behövs för att kunna avgöra vad dina specifika besvär beror på.